Home / Tykocin  / Kładka Śliwno-Waniewo

Kładka Śliwno-Waniewo

Kładka Śliwno – Waniewo – to jedna z najchętniej odwiedzanych atrakcji turystycznych w naszym regionie. Półtorakilometrowy pomost po Narwi, wieża widokowa czy właśnie samoobsługowe tratwy sprawiają, że przyrodę Narwiańskiego Parku Narodowego można podziwiać będąc niemalże jej częścią. Mniej więcej pośrodku trasy, w miejscu dawnego zamczyska z XV w, znajduje się wieża widokowa, z której można podziwiać panoramę doliny oraz kępę po dawnym zamku. Przy ścieżce znajduje się 5 tablic edukacyjnych, dzięki którym można zapoznać się z najważniejszymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi tego obszaru.

Kładka Waniewo-Śliwno – to ścieżka edukacyjno-przyrodnicza poprowadzona drewnianą kładką biegnącą w poprzek doliny Narwi.

Pozwala na dotarcie przez zazwyczaj niedostępne tereny bagienne do „serca” Narwiańskiego Parku Narodowego i obserwację większości występujących tu ekosystemów, roślin i zwierząt, a zwłaszcza ptaków. Ogromna grupa owadów, płazów, gadów i ssaków ma tutaj swój dom. Przy odrobinie szczęścia z kładki można dostrzec np. niebieską żabę, a także przekonać się, że kukułka to nie tylko nazwa ptaka.

Spacer kładką o długości 1050 m można zacząć zarówno z Waniewa, jak i Śliwna. Kładka umożliwia obserwację fragmentów doliny położonych daleko od brzegu, przybliża specyfikę rzeki anastomozującej, płynącej wieloma korytami, którą jest Narew. Kręte koryta łączą się i rozdzielają tworząc niezwykły labirynt wodno-torfowiskowy. W połowie drogi, w miejscu, gdzie było niegdyś zamczysko, znajduje się wieża widokowa, z której rozciąga się widok na dolinę rzeki. Jednak aby do niej dotrzeć należy w kilku miejscach przeprawić się używając siły mięśni przez kanały rzeczne na pływających, zabezpieczonych linami pomostami. Z promu każdorazowo może korzystać maksymalnie 15 osób.

Wzdłuż kładki rozlokowane są tablice edukacyjne, które informują o walorach przyrodniczych i kulturowych otaczających terenów. Bilety i karty wstępu dostępne są przy wejściu na kładkę po obu jej stronach oraz w siedzibie Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie.


Wykonanie strony AAOO.pl - strony internetowe - https://www.aaoo.pl