Home / Suwałki  / Konkatedra Św Aleksandra

Konkatedra Św Aleksandra

Konkatedra Św. Aleksandra – rzymskokatolicki kościół należący do dekanatu Suwałki – św. Benedykta i Romualda diecezji ełckiej. Mieści się w pobliżu placu Józefa Piłsudskiego. Katedra to klasycystyczna świątynia zbudowana w 1825 według projektu Piotra Aignera, przebudowana około 1845 przez Henryka Marconiego. Początek parafii świętego Aleksandra sięga 2 czerwca 1710 roku, kiedy to rozpoczęto budowę niewielkiego drewnianego kościoła. Miała to być mała, publiczna kaplica we wsi Suwałki, której budowę ukończono w 1714r. Początkowo, od roku 1717 była to kaplica filialna Kamedułów Wigierskich pod wezwaniem Świętego Krzyża, zaś od roku 1788r. drewniana kaplica funkcjonuje jako kościół parafii suwalskiej. Suwałki szybko rozwijały się. Ze wsi kamedulskiej przerodziły się w miasteczko, a mały kościół drewniany nie wystarczał potrzebom miasta.

W kronice parafialnej czytamy, że car Aleksander I jadąc do Warszawy na koronację, zauważył chylący się ku ruinie drewniany kościół. Polecił więc wyasygnować poważną sumę, na budowę nowego murowanego kościoła, pod wezwaniem Świętego Aleksandra, papieża i męczennika. Zbiegło się to w czasie z decyzją o utrzymaniu w Suwałkach władz wojewódzkich. Inicjatywa budowy murowanego kościoła zakładała, że będzie to świątynia katedralna.

Kościół został zaprojektowany przez cenionego polskiego architekta, celującego w dojrzałych formach klasycznych Chrystiana Piotra Aignera. W dniu 20 czerwca 1820 r. poświęcono kamień węgielny. Budowa kościoła trwała do 1826 r., natomiast 14 września 1829 r. w nowo zbudowanym kościele odprawiona została pierwsza Msza święta.

W roku 1845 Biskup Sejneński Paweł Straszyński konsekrował kościół pod wezwaniem Św. Aleksandra. Niedługo później architekt warszawski Henryk Marconi podjął przebudowę świątyni, wprowadzając wiele zmian. Między innymi powiększono okna, podniesiono wieże, dobudowano kaplice. Przez następne sto lat Suwałki oraz parafia pod wezwaniem Świętego Aleksandra dynamicznie się rozwijały. Wprawdzie nie ominęły Suwałk wydarzenia związane z powstaniem styczniowym, a mieszkańcy angażowali się w działania zbrojne, to jednak ludność miasta stopniowo się powiększała. Na terenie miasta osiedlało się coraz więcej Staroobrzędowców, Żydów, Protestantów. Kościół parafialny pełnił funkcję religijnej wizytówki miasta, które było czwartym pod względem ludności miastem Królestwa Polskiego.


Wykonanie strony AAOO.pl - strony internetowe - https://www.aaoo.pl