Home / Suwałki  / Muzeum Wigier

Muzeum Wigier

Muzeum Wigier- im. Alfreda Lityńskiego w Starym Folwarku to otwarty dla wszystkich obiekt Wigierskiego Parku Narodowego. Cały rok pełni funkcje wystawiennicze i edukacyjne. Budynek muzeum znajduje się na brzegu jeziora Wigry. Muzeum dysponuje wystawami stałymi oraz czasowymi. Muzeum Wigier ma swoją siedzibę w Starym Folwarku, w dawnej stacji hydrobiologicznej, która za czasów dr. Alfreda Lityńskiego była uznanym ośrodkiem naukowym, a Jezioro Wigry najlepiej poznanym zbiornikiem w Polsce. Mieści się na terenie Wigierskiego Parku Narodowego, który został utworzony w 1989 roku, by chronić zespół 42 jezior, w tym Jezioro Wigry oraz leśny kompleks północnej części Puszczy Augustowskiej

Muzeum odkrywa tajemnice Jeziora Wigry, jego głębiny, zamieszkujące w nim organizmy, a także otaczające je krajobrazy. Odczytując muzealne plansze, słuchając nagrań, oglądając wigierskie pejzaże z różnych okresów historycznych, używając monitorów dotykowych, odwiedzający mają szansę poznać przyrodę Jeziora Wigry, a także dokonania pierwszej w Polsce stacji hydrobiologicznej.

Oprócz wystaw stałych organizowane są tu wystawy czasowe. Muzeum posiada również salę laboratoryjną i projekcyjna przeznaczoną do zajęć edukacyjnych.

Od 2011 roku w Wigierskim Parku Narodowym pojawiła się nowa atrakcja – rejsy łodzią po Jeziorze Wigry. „Leptodora II” to łódź, która służy do obserwacji życia w wodzie, dzięki szklanym oknom w jej dnie.


Wykonanie strony AAOO.pl - strony internetowe - https://www.aaoo.pl