Home / Suwałki  / Park Konstytucji 3 maja

Park Konstytucji 3 maja

Park Konstytucji 3 maja – położony jest w centrum Suwałk. Zajmuje on powierzchnię 2,6 ha. pełni on funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe, jest także miejscem imprez rozrywkowych. W 1988 roku obiekt został wpisany do rejestru zabytków. Na terenie parku  znajdują się miejsca pamięci, obiekty kubaturowe zabytkowe i współczesne oraz obiekty małej architektury ogrodowej. Pierwotnie w tym miejscu znajdował się rynek oraz rzymskokatolicki, pierwszy w Suwałkach (drewniany) kościół Podwyższenia Krzyża Świętego wraz z cmentarzem. Park utworzono w latach 20. XIX wieku Jest typowym przykładem miejskich założeń ogrodowych tamtej epoki. Służył całorocznej rekreacji mieszkańców: latem organizowano koncerty, zimą alejki zamieniano w ślizgawki. Na uwagę zasługuje Dąb Wolności, zasadzony w 1923 roku w rocznicę Konstytucji 3 Maja.


Wykonanie strony AAOO.pl - strony internetowe - https://www.aaoo.pl