Home / Wasilków  / Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej powstało we wrześniu 2016 roku w wyniku połączenia Białostockiego Muzeum Wsi i Działu Etnografii, wyłączonych ze struktur Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Celem skansenu jest ochrona zabytków architektury drewnianej na Podlasiu, jak również odtworzenie tradycyjnego krajobrazu wiejskiego regionu.

Zbiory muzealiów gromadzone w skansenie dokumentują kulturę materialną Białostocczyzny z okresu od końca XIX wieku do lat siedemdziesiątych XX wieku. Osoby zwiedzające muzeum mogą zobaczyć zabytkową drewnianą architekturę podlaskiej wsi. Przy samej bramie wjazdowej stoi okazały wiatrak – Koźlak z 1836 r., a obok kuźnia przywieziona z Gródka. Ogółem od początku lat 90-ch XX wieku udało się przenieść blisko trzydzieści budynków.

W skansenie organizowane są imprezy plenerowe zaadresowane głównie do dzieci i młodzieży szkolnej, podczas których można obejrzeć jak swoje rzemiosło prezentują: garncarze, kowale, bednarze, tkaczki, hafciarki, pisankarki, rzeźbiarze, kowale, wytwórcy naczyń słomianych itp. Przedstawiane są tam również czynności wykonywane codziennie w dawnym gospodarstwie wiejskim, jak np.: przędzenie na wrzecionie i kołowrotku, mielenie ziarna, ubijanie masła itp.

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej nadal rozwija się, przenoszone są tam wciąż nowe obiekty z terenu województwa podlaskiego. Często jest to jedyny sposób ich zachowania.Wykonanie strony AAOO.pl - strony internetowe - https://www.aaoo.pl