Home / Supraśl  / Prawosławny Monaster Męski Zwiastowania Najświętszej Marii Panny

Prawosławny Monaster Męski Zwiastowania Najświętszej Marii Panny

Prawosławny Monaster Męski Zwiastowania Najświętszej Marii Panny – Ufundowany pod koniec  XV w. przez marszałka Wielkiego Księstwa Litewskiego Aleksandra Chodkiewicza i prawosławnego biskupa smoleńskiego Józefa (Sołtana), a specjalny tomos sankcjonujący jego budowę wydał JŚ patriarcha Konstantynopola Joachim I. Akt erekcyjny został potwierdzony również przez króla Aleksandra Jagiellończyka. W 1501 roku powstała tu najpierw drewniana cerkiew pw. św. Jana Teologa. W dwa lata później rozpoczęto budowę cerkwi murowanej pw. Zwiastowania NMP. W 1516 roku wyświęcono cerkiew Błagowieszczeńską, później budynki monasteru wzbogaciły się o cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego, której integralną częścią były katakumby. Z biegiem lat stał się ważnym ośrodkiem kulturalnym i religijnym. To najcennieszy i najbardziej okazały zabytek w Supraślu. Znajduje się tu zespół klasztorny Bazylianów. Jest to prawosławny klasztor męski, którego początki datuje się na przełom XV i XVI wieku. O okazałości miejsca świadczą: – obronna cerkiew Zwiastowania NMP, która mieści się na dziedzińcu założenia klasztornego – pochodzi z okresu renesansu, a dokładnie lata 1503-1511; obecnie została zrekunstruowana po zniszczeniach z czasów wojny 1944 r.; – kopia Supraskiej Ikony Matki Bożej, znajdująca się w cerkwi św. Jana Teologa; – Pałac Archimandrytów z lat 1635-55; – cerkiew Jana Teloga z 1888 roku; – brama-dzwonnica z 1752 roku; – zabudowania klasztorne z okresu baroku; – znajduje się tu również Muzeum Ikon – muzeum multimedialne będące częścią Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.


Wykonanie strony AAOO.pl - strony internetowe - https://www.aaoo.pl